Lys påvirker oss mer enn vi tror

Lys påvirker oss mer enn vi tror

Kvaliteten og kvantiteten av lyskilder påvirker en persons årvåkenhet. Dette gjelder også for elever i skolen. Kvaliteten på lyset i klasserommene og kvaliteten på elevenes læringsutbytte henger nøye sammen.

Lys er en viktig faktor for optimalt syn. Lys stimulerer oss og påvirker humør og aktivitetsnivå. Synet vårt fungerer best i godt, naturlig lys.  Godt lys er spesielt viktig i et klasserom når man skal utføre aktiviteter som lesing, skriving, håndverk eller konstruksjon/bygging.

Sterkt lys fremmer aktivitet, mens dempet belysning virker beroligende.

Lys påvirker også vår årvåkenhet og dagsrytme. Blålig lys gir energi mens varmere lys gjør oss trøtte og hjelper oss til å sovne på kvelden.

I et klasserom vil derfor tilstrekkelig skarpt lys øke aktiviteten mens dempet belysning vil virke beroligende og avslappende. Begge deler er nødvendig gjennom en skoledag.  Derfor er det viktig at man kan justere lyset slik at begge effekter er oppnåelig.

Et klasserom trenger bade naturlig lys og kunstige lyskilder

I Norge er det krav til mellom 300-500 lux belysning i et klasserom.  Naturlig dagslys kan gi over 100 000 lux mens sterke lyskilder kan produsere ca 2 500 lux. Anbefalt lyskildenivå for normal innendørs bruk er 100 lux.  For å kunne gi tilstrekkelig godt lys trenger man både naturlig og kunstig lys.

Tilstrekkelig naturlig lys i et klasserom oppnås med god nok vindusareal. For eksempel, ifølge byggeforskriften er det krav til at alle klasserom har vindusareal som utgjør minst 10% av gulvarealet.

Lys må kunne justeres

Fargetemperaturen på lys som har til hensikt å holde folk “våkne” bør være på minst 4000 kelvin. Dette er en nøytral, ren fargetone.  Fargetonen på daglig-lamper ligger på over 5000 kelvin.

Behov for lys vil variere fra person til person. Det er derfor viktig at lyset kan justeres og tilpasses etter behov.

Lys påvirker lesehastighet og læringsutbytte

Effekten av hvordan lys påvirker læringsutbytte har vært gjenstand for lite forskning. Det er likevel kjent, at bokstaver og tall oppfattes bedre med godt lys fordi øynene trenger lys for å kunne skille små detaljer.  Dette påvirker lesehastigheten som på sin side vil ha påvirkning på læringsutbytte.

En nederlandsk undersøkelse fant at man klar sammenheng mellom lys og elevenes evne til å konsentrere seg. I USA har man forsket på om naturlig lys gir økt læring, men uten å ha kommet til en klar konklusjon.  I noen av studiene fant man at mengde dagslys hadde positiv påvirkning på test resultater, mens i andre slo det negativt ut.  De negative resultatene kom av mengde gjenskinn og refleksjon slikt lys kan gi.

Lamper som etterligner dagslys gir best effekt

Det har også blitt forsket på ulike typer kunstig lys. The beste læringsutbytte får man når det brukes lys som etterligner naturlig dagslys.  LED lys var ikke inkludert I denne studien.

I en studie fra England, fant man at ved å bruke 500 lux belysning ved elevenes arbeidsstasjoner og ved å øke det indirekte lysnivået fra 100 lux til 300 lux fikk man en økt positiv effekt på humør og læringsutbytte, spesielt i klasserom hvor det var dårlig med naturlig lys gjennom vinteren.  Læringsutbytte økte for både matematikk, lesing og skriving, og elevene var mer opplagte og hadde et høyere aktivitetsnivå om morgenen.

Modulskolene har fokus på maksimal vindusstørrelse og lys kvaliteten

I Cramo Adapteo sine modulskoler får du både mye naturlig lys og gode kunstige lyskilder. Effekten på lyset ved arbeidsstasjoner er 500 lux, noe som tilfredsstiller både lesing, skriving og andre presisjonsrettet arbeid.  Cramo Adapteo sin Sales Manager Niko Oksa forklarer at der LED belysningen benyttes gir dette en ren hvit farge, ikke like hvitt som naturlig lys, men mer behagelig for øye.

 “Vi sikrer tilstrekkelig naturlig lys gjennom så store vindusflater som mulig. Størrelsen vil variere avhengig av plassen som er tilgjengelig.  Vi holder oss løpende oppdatert på hvilken standard som gjelder og tilbyr vår kunder best mulig lysforhold, hele tiden med tanke på hva rommet skal brukes til.», forklarer Oksa

-----------------------------------

Kilder:

National Research Council, 2007. Green Schools: Attributes for Health and Learning. Washington, DC: The National Academic Press. https://www.nap.edu/read/11756/chapter/7

The Norwegian Directorate of Education and Training: Physical Learning Environment http://www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/lys-3

OECD: Effective Learning Environments. http://www.oecd.org/education/effective-learning-environments/

Tommy Govén et al: Influence of ambient light on the performance, mood, endocrine systems and other factors of school children. 2010. https://www.fagerhult.com/globalassets/global/light_support/research/the-influence-of-ambient-light-on-school-children.pdf

Lisa Heschong, Roger L. Wright ja Stacia Okura: Daylighting Impacts on Human Performance at School. Journal of the Illuminating Engineering Society, 2002. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00994480.2002.10748396?src=recsys

Warren E. Hathaway: Effects of School Lighting on Physical Development and School Performance. The Journal of Educational Research, Vol. 88, 1995,4. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00220671.1995.9941304?src=recsys

PJC Sleegers et al: Lighting affects students’ concentration positively: Findings from three Dutch studies. Lighting Research & Technology https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1477153512446099

Nuikkinen, Kaisa and the Finnish National Board of Education: Terveellinen ja turvallinen koulurakennus (a healthy and safe school building), Saarijärvi 2005.

Satu Aksovaara and Irmeli Maunonen-Eskelinen: Oppimisen iloa tukeva opiskeluympäristö (a learning environment which supports the enjoyment of learning). JAMK University of Applied Sciences 2010-2013. https://oppimateriaalit.jamk.fi/ajatusliikkuu/artikkelit/oppimisen-iloa-tukeva-oppimisymparisto/

 

Norway:

http://flux.udir.no/

Denmark:

http://dcum.dk/forside