Fra 1 juli 2018 blir Cramo Adapteo AS en egen juridisk enhet og skilles fra Cramo AS i Norge.  Dette skjer som et ledd i strategiarbeidet Shape & Share og vil gjøre at man kan rendyrke kjernevirksomhetene i de ulike forretningsområdene.

Systemer og verktøyer for å sikre kontinuitet i den daglige driften er ivaratt og reorganiseringen vil ikke berøre vårt samarbeid med våre kunder og forretningspartnere.

Du kan laste ned vårt informasjonsbrev HER.

For mer informasjon, ta kontakt med country manager Erik Chapman. Du finner hans kontaktinfo her.