Juss, lover og forskrifter

Juss, lover og forskrifter

Vi kjenner regelverket ut og inn

Det er ingen grunn til å bekymre seg om å møte byggeforskrifter når du samarbeider med Cramo Adapteo. Våre løsninger er alltid bygd etter de samme strenge standardene som permanente fasiliteter.

Vi har bygd flere tusen modulbaserte romløsninger på tvers av enhver type bruk du kan forestille deg. Vi minimerer risikoen for hodepine når vi veileder deg gjennom hele prosessen.

I likhet med all type bygging, må du ha byggetillatelse til dine nye arealer. Vi kan hjelpe deg med råd og all den dokumentasjonen som myndighetene krever.

Hvis du er usikker på hvilken virkning regelverket har på ditt midlertidige plassbehov, ring oss, så tar vi en prat om hvilke muligheter du har.