C40

Modulbaserte arealer som visker ut skillet mellom midlertidig og permanent

Modulsystemet C40 gir deg komforten og kvaliteten til en permanent bygning med frihet til å tilpasse den til dine behov. Det er ideelt for klasserom, kontorer og enhver situasjon der både komfort og funksjon er topprioritert.

Med stor takhøyde og rikelig med gulvplass, er de nye rommene inspirerende og gir en frisk og åpen stemning. C40-systemet tilbyr mange interiøralternativer for å skape en atmosfære som folk trives i og vil oppholde seg i over lang tid.

Disse toppkvalitetsmodulene er blant de beste i markedet i valg av materialer, byggekvalitet og utvalget av funksjonalitet. De blir vanligvis leid i to til tre år, og gjerne enda lenger.

Innemiljøet er hyggelig med effektiv ventilasjon, oppvarming og kjøling (på forespørsel) etter behov. Oppkoblingen er problemfri med lett tilgjengelig Internett og telefonlinjer.

Hvis C40 høres ut som det rette systemet for deg, ta kontakt for å finne ut hvordan du kommer i gang.

Annet

Miljøvurdering og klassifisering. Alle materialer i konstruksjonen av C40-modulene er kontrollert mot en nasjonal svensk miljødatabase over konstruksjonsmaterialer, et system som er tilknyttet miljøsertifiseringen SS-EN ISO 14001.

Bæresystem

C40 kan dimensjoneres for opptil tre etasjer. Takkonstruksjonen består av sterke limtrebjelker, modulene er derfor fri for bærende innervegger i hele sin lengde. Mellom de bærende limtrebjelkene er andre bjelker. Pilarer i limtre i hjørnene overfører belastningen til fundamentet eller i etasjen under. Gulvkonstruksjonen består av trebjelker. Gulvet er forsterket med UNP-profiler i stål langs undersiden. Modulene er utstyrt med løftefester på toppen. Tillatt for bruk i snøsone 3.

Belysning

Belysningen er dimensjonert for et nivå på 350 til 500 lux. Alle rommene har lysrørarmaturer med snorbrytere, 220 cm over gulvet, HF-utstyr for T5 energi rør, 3x28 W. Ganger har forsenkede lysrør, 1x28 W/T5. HWC har bevegelsesdetektor og sparepærer. Bod og teknikkrom har sparepærer.

Brannsikring

Bygningene er beregnet for én eller to etasjer i brannteknisk klasse BR2. Modulene er konstruert av en prefabrikkert treramme, gulv- og takbjelker samt utvendige vegger i klasse REI 30. Overflatemateriale i ganger og rømningsveier har et brannsikkert sjikt i klasse 1. Evakuering via rømningsveier eller vinduer som kan åpnes i første etasje. Hvis en 2. etasje er lagt til, er ytre evakuering i form av ståltrapper installert.

Elektriske installasjoner

Gruppesentralen har automatsikringer for belysning og oppvarming av type KB-system (Dynamic Workplace Power). Fire jordede stikkontakter er plassert på ytterveggen til hver modul.

Fundament

Fundamentet er lagt på trykkplater i tre og stive rammer. Alternativt kan betongstein og Leca-blokker brukes.

Ventilasjon

Inn- og utgående luftstrøm via avtrekksvifte med en roterende varmeveksler for varmegjenvinning. Ventilasjonsutstyret er plassert i teknikkrommet i C-modulen. Alternativt kan utstyret være montert utendørs eller individuelt utstyr installert i hvert klasserom. Avtrekksluft suges ut via ventiler i taket i gangen. Avtrekksluft fra primærrom i C-modul, samt fra WC og bod går via varmeveksleren. Utluftingen dimensjoneres i henhold til behovene til det enkelte prosjekt.

Varme

Panelovner med termostat. Oppvarming kan også gjøres via et vannbårent system med radiatorer under vinduene. Standard varmekilde er en luft til vann-varmepumpe, og fjernvarme (sekundær) eller pelletsfyr er også mulige varmekilder.

Vann og kloakk

Utvendig kaldt vann er koplet til en konsollmontert vannmåler med lukkekran i teknisk rom. Vann blir deretter ført til sanitære innretninger i C-modulene via utvendige rør. C-modulen er forberedt for installasjon av valgfri kjøkken eller vask. Standard toaletter og servanter. Hvis elektrisk oppvarming brukes, forsynes varmtvann med en 55 liters varmtvannsbereder i bod, ev. teknisk rom. Utløpsrør ligger i bjelkelaget med en felles utvendig tilkobling under teknikkrommet.

Kjøling

Et kjølesystem som reduserer temperaturen på inngående luft kan velges til. Dette dimensjoneres etter behovene i prosjektet.