C100

Den ypperste løsningen for skolepaviljonger og barnehager

C100 er en av våre nyeste modulære innovasjoner. Den oppfyller alle kravene til en moderne skole eller barnehage i både komfort og effektivitet.

Modulen leverer mange funksjoner som lærere og barn vil elske. Dette inkluderer lydabsorberende paneler for et roligere lydmiljø, en foajé med et bad som hindrer at restene fra utendørsleken kommer inn i klasserommet og gir hyggelig temperatur takket være vannbåren gulvvarme.

Moderne goder kommer med en lav strømregning. Optimal isolasjon, digitalt kontrollerte systemer og bevegelsesdetektorer som automatisk slår av lysene gir moduler som både er miljøvennlige og økonomiske. Du kan koble C100 til en varmekilde etter ditt eget valg, ettersom den fungerer like godt sammen med fjernvarme, varmepumper eller pelletsfyr.

Hvis du trenger ekstra plass til barna som er både komfortabel og sikker, ta kontakt for å finne ut mer om C100.

Vann og kloakk

C100 er utstyrt med anlegg for varmt og kaldt tappevann, avløp og oppvarming av vann. IG-og B-modulene har gulvvarme. C-modulene har alle de ovennevnte systemene. Utvendig kaldt vann er koblet til C-modulen i WC1. En utvendig kran finnes på utsiden på WC1. Avløp er installert i gulvkonstruksjonen. Utløpet er plassert under C-modulen. Det er gulvvarme i alle moduler, styrt av automatiske ventiler. C-modulene har radiatorer for ekstra oppvarming (3 radiatorer). En ovn i teknisk rom kan produsere varmt tappevann med en totrinns gjennomløpsvarmer i samme fart som vannet forbrukes. Alternativt kan varmt tappevann også produseres ved varmerør i ovn eller ved hjelp av en varmekilde som er tilkoblet anlegget.

Belysning

Belysningen i IG- og B-modulene består av lysrørarmaturer montert i taket, dimensjonert for et belysningsnivå på 500 lux. De har HF-utstyr for T5 lysrør. Strømforbruket er 2 x 28 W og 2 x 14 W. Armaturene er utstyrt med en bevegelsessensor, en lyssensor og en snorbryter. Sensoren holder lampen tent i 15 minutter etter siste bevegelse. Snortrekkbryteren brukes til å slå av én bestemt armatur manuelt. Som standard er lyssensoren ikke aktivert. Når den er aktivert, øker den energieffektiviteten til bygningen. C-modulene har lysrørarmaturer montert i taket. De har HF-utstyr for T5 lysrør. Strømforbruket er 2x28 W og 2x14 W. De har HF-utstyr for T5 lysrør. Armaturene i C-modulen har også en innebygd i PIR-sensor.

Avising

Innløpsrør er beskyttet med varmekabel. Takrenner kan avises av varmekabler koblet til elektrisk uttak.

Bæresystem

C100 er dimensjonert for montering i én etasje. Takkonstruksjonen består av kraftige limtrebjelker langs kantene. Modulene har derfor ingen bærende innervegger. Pilarer i limtre overfører belastningen til grunnfundamentet. Taket er laget av bærende profilerte metallplater, mens bjelkelaget i gulvet er konstruert av limtre.

Elektriske installasjoner

C-modulene har en ekstern strømmåler for direkte måling. Ekstra C-moduler kan kobles til via sokler. C-modulene har en gruppesentral med automatsikringer, som ligger utenfor HWC. Gruppesentralen har jordfeilbrytere for hver gruppe, unntatt for elektriske vann- og ventilasjonsinstallasjoner i teknologirommet. Gruppesentralen kan kompletteres med separate målere for disse.

Ventilasjon

Alt utstyr for luftrensing er plassert i teknisk rom. LA01-anlegget har tilluft- og avtrekksvifter, en roterende varmeveksler, filter, og en vannbåren luftvarmer. Både tilluft og avtrekk går gjennom et takmontert deksel.

Generelt

Det elektriske systemet oppfyller alle krav i henhold til det svenske elektrisitetstilsynets normer ELSÄK-FS 2008: 1-4.

Lavspenning

Kundespesifisert. Alle moduler er forberedt for installasjon av nødalarmer og annen telekommunikasjon via stålstiger.

Rørlegging

Alt rørarbeid er installert i henhold til nasjonale sikkerhetsstandarder, og det er sømløst avløp innenfor hver gulvvarmesone.

RWC/HWC-alarm

RWC/HWC har et alarmsystem som opprettholder alarmsignalet inntil det blir manuelt tilbakestilt. Det består av en alarmknapp ved toalettet, en alarmklokke i korridoren og en tilbakestillingsknapp på døren.

Fundament

Trykkplater i tre og stive rammer. Mindre tilpasninger med kryssfiner.

Potensialutjevning

C-modulen er utstyrt med elektrisk potensialutjevning.