Eksempler fra kontorer

Bedrifter i alle størrelser og fra alle bransjer har dratt nytte av våre raske midlertidige romløsninger. Her finner du eksempler på hvordan vi endrer plassproblemer til å bli rom som de ansatte er glade for å være i.