Sandnessjøen

Sandnessjøen

Ny midlertidig skole i storslåtte omgivelser.

På oppdrag fra Nordland Fylkeskommune ble Cramo Adapteo bedt om å sette opp en midlertidig videregående skole i Sandnessjøen - en liten kommune helt ute i havgapet på nordvestlandet. Bygget skulle romme 4 klasserom, 5 kontor i tillegg til WC fasiliteter og lagerrom.  Bygget er satt opp sammen av 14 moduler i 2 etasjer.

Til tross for storm og ekstremvær kom den midlertidige skolen på plass som planlagt.

Utfordrene forhold krevde ekstra innstas fra alle involverte.

TransportGrunnarbeidBygningBygning2