Lørenskog videregående skole, Akershus fylke

Lørenskog videregående skole, Akershus fylke

Modulbygget fungerer utmerket til midlertidige klasserom ifølge lærere og elever ved Lørenskog VGS (videregående skole). Omlag 950 elever er blitt undervist i tre modulbygg fra Cramo Adapteo mens skolebygningen fra 1974 ble oppgradert. AFK eiendom FKF, Akershus fylkeskommunes eiendomsforetak, er blant annet ansvarlig for 34 videregående skoler og Cramo Adapteo har også levert midlertidige skolebygg til flere av disse. De videregående skolene i Ås, Kjelle, Jessheim, Roald Amundsen og Ski skole bruker løsninger fra Cramo Adapteo dag. Bygningene i Lørenskog representerer 1 650 kvadratmeter med klasserom og 700 kvadratmeter grupperom, etc.