Kongsberg Teknologipark AS, Kongsberg

Kongsberg Teknologipark AS, Kongsberg

Kongsberg Gruppen ASA består av selskaper som opererer globalt og som utvikler høyteknologiske løsninger i verdensklasse. De 40 selskapene i industriparken sysselsetter 6500 mennesker og er et godt eksempel på en prosjektbasert industri. De er avhengige av fleksible løsninger - også når det gjelder kontorlokaler. Kundeavtalene er av varierende lengde og behovet for arbeidskraft og fasiliteter varierer med disse. Med kontorer fra Cramo Adapteo får de fleksible kontorlokaler av høy standard som til enhver tid kan endres. Den første modulen fra Cramo i Kongsberg Teknologipark ble satt opp i 2006, og for tiden leier de to store kontorbygninger som brukes av Kongsberg Defence & Aerospace AS.