Det norske Veritas/Coor Management, Høvik

Det norske Veritas/Coor Management, Høvik

Det nye kontorbygget til Det Norske Veritas (DNV) er trolig den modulinstallasjon med den flotteste beliggenheten i hele Norge, der den ligger noen få meter fra stranden. DNV er en uavhengig stiftelse som jobber med å sikre liv, verdier og miljø. Sistnevnte har også vært en viktig faktor når 200 av de ca. 2100 ansatte ved hovedkontoret på Høvik skulle flytte inn i et nytt kontorbygg bestående av 99 moduler fra Cramo Adapteo. Disse er satt opp som to bygninger i tre etasjer med til sammen 2500 kvadratmeter. Til tross for størrelsen på bygningen, var kunden imponert over hvor raskt den ble satt opp. Resultatet er kontorer av høy kvalitet og en veldig tilfreds kunde.