BaneNor

BaneNor

En modul er ikke bare en modul!

I forbindelse med utbyggingen av Follobanen ønsket Bane NOR en konseptløsning for et informasjonssenter knyttet til prosjektet. Senteret skulle inneholde informasjon om Follobaneprosjektet gjennom utstillinger og visuell kommunikasjon.  Cramo Adapteo jobbet tett sammen med Modus Design for å komme frem til en god løsning. En løsning som krevde en komplett fasade-endring - utvendig så vel som innvendig. 
Kommunikasjonssjef i Follobaneprosjektet/Bane NOR, Kathrine Kjelland, forteller at infosenteret har blitt populært blant besøkende, og at tilbakemeldingene er positive både hva gjelder bygget og innholdet.

– Vi åpnet rett etter påske og har hatt veldig mange gruppebesøk dit så langt, sier Kjelland. – Senteret er åpent for alle og så langt har både naboer, publikum som skal bruke kollektivtilbudet, entreprenører, fagmiljøer, studenter og flere grupper fra Bane NOR besøkt senteret, sier Kjelland.

Du kan lese mer i artiklen i Byggindustrien

 Inne1

 Inne2

 I tillegg var det behov for ytterligere kontorplasser for Bane NOR i tillegg til eksisternede kontorplasser.  Løsningen ble en 3 etg kontorbygning av til sammen 48 moduler som skulle gi ca bl.a 55 arbeidsplasser, møterom, konferanserom og resepsjon.

Kontor