ÅS VGS

ÅS VGS

Vårt største enkeltstående bygg, 81,6 meter langt i 3 etg.

 

I forbindelse med bygging av ny etasje på eksisterende skolebygg, var det behov for en midlertidig skolepaviljong som kunne ivareta berørte lærere og elever under byggeperioden. Bygget er vårt største enkeltstående bygg, 81,6 meter langt i 3 etg.   Bygget inneholder bl.a 15 undervisningsrom samt 3 rom med kontorarbeidsplasser for lærerne.

 Bygge oppfyller selvfølgelig alle tekniske krav i henhold til utforming av brann- og konstruksjonssikkerhet, men i tillegg er det gjennomført flere tilpasninger innendørs or bevegelseshemmede og elever med spesielle behov.

 

  bilde  bilde bilde