GDPR - Data Protection Regulation

For oss er det viktig å ivareta våre kunders personvern. Les mer om vår personvernpolicy og hvordan vi ivaretar dine personlige data, hvordan du kan få de endret og/eller fjernet.

Cramo Adapteos personvernerklæring

 

1. GENERELT         

Denne personvernerklæringen definerer retningslinjene for behandling av personopplysninger knyttet til kunder, potensielle kunder, forretningspartnere og ansatte eller søkere hos Cramo Adapteo. Cramo Adapteo forpliktet seg til å behandle personopplysninger forsvarlig, i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, og slik at personvernet til den registrerte respekteres og beskyttes. Denne policyen definerer retningslinjene for behandlingen av personopplysninger og sikre oppfyllelsen av rettighetene til de registrerte.

Ved behandling av personopplysninger er rettighetene til de registrerte vernet. Personopplysninger samles inn og behandles på en lovlig og rettferdig måte.

Personopplysninger skal kun behandles for det lovlige formålet eller formålene som ble definert før personopplysningene ble samlet inn. Senere endringer i formålet er mulig i begrenset grad. Det videre- eller endrede formålet må være forenlig med det opprinnelige. All behandling av personopplysninger er nøye planlagt og er alltid knyttet til et spesifikt, legitimt formål som er relevant for Cramo Adapteos virksomhet.

Cramo  Adapteo er den Behandlingsansvarlige som bestemmer hvorfor og hvordan personopplysningene behandles.

Den registrerte er den fysiske personen det behandles personopplysninger om.

2. PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES

Bare de personopplysningene som er tilstrekkelige, relevante og nødvendige for det definerte formålet vil samles inn og behandles. Personopplysninger vil ikke samles inn og lagres for potensielle fremtidige formål, med mindre det er påkrevd eller tillatt av gjeldende regelverk. Særlige kategorier av personopplysninger vil kun behandles hvis det er tillatt i henhold til personvernforordningen og andre gjeldende lokale lover og forskrifter. Utover dette er det ikke tillatt å samle inn og / eller behandle særlige kategorier av personopplysninger hos Cramo Adapteo.

Cramo Adapteo har utarbeidet en protokoll over behandlingsaktiviteter (Beskrivelse av personopplysninger) for alle personopplysninger registrert av oss. Protokollen er tilgjengelige for de registrerte.

3. RETTIGHETER TIL DE REGISTRERTE

Alle har rett til å få informasjon om personopplysninger som er innsamlet og behandlet og rett til å korrigere sine personopplysninger hos Cramo. Adapteo.  Alle har rett til å se en kopi av eller få tilgang til personopplysningene i Cramos registrere, med mindre slik adgang er begrenset av gjeldende regelverk. Begjæring om innsyn i personopplysninger registrert om den enkelte skal sendes til den behandlingsansvarlige for opplysningene.

Retten til korrigering betyr at alle kan kreve at deres personopplysninger korrigeres eller suppleres, dersom opplysninger er uriktige eller ufullstendige. Alle kan også be om at hans eller hennes personopplysninger slette; hvis behandling av personopplysninger ikke har rettslig grunnlag, eller hvis rettslig grunnlag for behandlingen av personopplysninger er opphørt.

Ovennevnte henvendelser vil håndteres uten unødig opphold.

4. OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Når personopplysningene behandles innen EU / EØS, er det ikke nødvendig å ha spesifikke garantier. Cramo sikrer at databehandleren oppfyller krav til personvern og implementerer hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre tilstrekkelig sikkerhet ved behandlingen.