Cramo Adapteo skolepaviljonger - skolebrakker og modulbygg for skoler

Cramo Adapteo skolepaviljonger - skolebrakker og modulbygg for skoler

Modulskole - plassen du trenger for å inspirere unge sinn

Det kan være vanskelig å forutsi hvor store årskullene med elever vil bli. Med våre fleksible modulbaserte plassløsninger kan du raskt gi rom for flere skarpe, unge sinn uten at det går ut over bygningskvaliteten. Vi gjør det enkelt å utvide arealene ved å ta ansvar for hele prosessen. Også møbler og mindre detaljer, hvis du ønsker.

Skolebrakker er et kjent begrep og for mange foreldre klinger dette dårlig. Men med Cramo Adapteo sine moduler tilpasset skoler forandrer de aller fleste mening når de opplever hvordan det er å være i en av disse modulskolene.

Våre eksperter designer og bygger raskt mer plass for deg, uansett om du trenger den til klasserom, kantine, administrative kontorer eller noe helt annet. Vi har mange års erfaring med å bygge skoler, derfor vet vi nøyaktig hva du og elevene dine trenger for å trives. Vi kjenner også forskriftene.

Å leie en modulløsning gir deg fordeler fremfor permanente arealer ved at du raskt kan tilpasse forholdene til nye klasser. Våre fleksible løsninger gjør at du kan utvide eller redusere den plassen du trenger når det er nødvendig.

Toppkarakterer:

  • Frihet i utforming, plassering og leieperiode
  • Vi sørger for at alle forskrifter er oppfylt
  • Reduseres eller utvides etter behov

Hvis elever og lærere trenger litt mer albuerom, vil vi gjerne fortelle deg mer.