Miljø og bærekraft

Cramo Adapteo - for et bedre miljø!

Som en av Norges ledende modulleverandører har Cramo Adapteo et stort ansvar for å jobbe aktivt med miljøspørsmål og bærekraft.

Vår ambisjon er å være bransjeledende innen miljøtilpassede flyttbare lokaler. For oss er det viktig at bærekraftighet går som en rød tråd gjennom hele organisasjonen.    Som kunde hos oss tar du del i det arbeidet vi utfører - uten egentlig å gjøre noe selv.   

Cramo Adapteo er som en del av Cramo AS kvalitet- og miljøsertifisert i henhold til ISO 9001 og 14001.

Cramo Care

Vårt samfunnsansvarprogram, Cramo Care, sammen med våre etiske retningslinjer, danner rammeverket for å koordinere og overvåke alt arbeid med bærekraft i Cramo.

Våre bærekraftsmål inkluderer høy troverdighet for våre produkter, tjenester og forretningsetikk, en attraktivt, trygg og ikke-diskriminerende arbeidsplass samt begrenset miljøpåvirkning fra egen virksomhet og produktene vi leier ut.

Hva vi gjør som selskap har en påvirkning som ofte går utover det som har med vår forretningsvirksomhet å gjøre. Derfor oppfordrer vi aktivt til samarbeid med lokale myndigheter og lokalsamfunn for å bidra til positiv utvikling; vi fremmer ikke-diskriminerende introduksjon til arbeidslivet, vi støtter idrett og sunn livsstil, og vi deltar jevnlig i sosiale, non-profit NGO-prosjekter.

Vårt rammeverk for bærekraft  - Cramo Care inkludert etiske retningslinjer og forretningsetikk, samt etiske retningslinjer for leverandører, er basert på FNs Global Compact, ISO 2600 og GRI.