Eksempler fra barnehager

Vi har gjennomført flere hundre prosjekter for å møte behovene til de minste og deres omsorgspersoner. Nedenfor kan du lese flere eksempler der vi har sørget for levende, funksjonell og trygt midlertidig plass i barnehager.